دسته: تکنولوژی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

۴ راهکار اثربخش برای حفظ کاربران پس از نصب اپلیکیشن

حفظ کاربران پس از نصب اپلیکیشن دریافت بارگیری برای برنامه‌ها یک چالش بزرگ برای ناشران است، اما اطمینان از بازگشت کاربران و استفاده از آن، چالش و مشکل بزرگ‌تری است. گزارش‌های مختلف در مورد نرخ حذف نصب، که در زیر تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، با صراحت این واقعیت را تأیید می‌کند. آخرین داده‌ها از