سیاست حریم خصوصی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سیاست حریم خصوصی:

دیجی‌اد برای حفظ حریم شخصی کاربران تضمین می‌کند هیچ‌گونه اطلاعاتی را اعم از مالی و غیرمالی بدون حکم قضائی در اختیار هیچ فرد و سازمانی قرار ندهد.

اطلاعاتی که در هنگام ثبت‌نام در پنل از نمایش دهندگان و آگهی دهندگان دریافت می‌شود :

نام و نام خانوادگی: می‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. برای نمایش اطلاعات مربوط به شما در پنل از آن استفاده می‌شود و کاربری دیگری نخواهد داشت.

ایمیل: برای یکتایی هر فرد در وب‌سایت، تائید ثبت‌نام در سایت دیجی‌اد و ارسال اطلاعات بعدی و راه ارتباطی از آن استفاده خواهد شد. ایمیل در اختیار هیچ شرکت و سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

شماره تماس: برای تسهیل و تسریع ارتباط در موارد فوری.

آی‌پی: برای پیش‌گیری از تخلفات رایج در وب‌سایت‌ها و حفظ امنیت پنل دیجی‌اد، برای زمان محدودی آی‌پی برخی بازدیدکننده‌ها را بررسی می‌کنیم و بعدازاین مدت‌زمان، آی‌پی درجایی ذخیره و ارائه نخواهد شد.