اصطلاحات تبلیغات آنلاین

اصطلاحات تبلیغات آنلاین

CTR  |  Click-Through Rate

CTR به عبارتی نرخ کلیک، درصد افرادی را مشخص می کند که روی لینک خاصی کلیک کرده اند. این لینک معمولا در ایمیل، آگهی، صفحات وبسایت و … قرار می گیرد. هر چه درصد نرخ کلیک بالاتر باشد به این معنی است که افراد بیشتری روی لینک موردنظر کلیک کرده اند. نرخ کلیک از اهمیت بسیار زیادی در آنلاین مارکتینگ برخوردار است. نرخ کلیک از تقسیم تعداد کلیک ها بر تعداد تاثیر ضربدر صد به دست می آید.
به عبارت ساده تر، نرخ کلیک نسبت کاربرانی که روی لینک خاصی کلیک کرده اند را در مقایسه با تعداد کل بازدیدکنندگان صفحه، ایمیل یا آگهی مشخص می کند. این نسبت معمولا برای اندازه گیری میزان موفقیت کمپین های تبلیغاتی آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد.

CPA  |  Cost per Acquisition
هزینه در ازای عمل که با عناوین دیگری مانند PPA یا هزینه به ازای تبدیل هم شناخته می شود، یک مدل قیمت گذاری در کمپین های تبلیغاتی است که بر اساس آن هزینه تنها زمانی پرداخت می شود که نتیجه آن هدایت، تبدیل و یا فروش برای سفارش دهنده آگهی باشد. در واقع سفارش دهنده آگهی در ازای انجام هر عمل موردنظر توسط کاربر مانند کلیک، پر کردن فرم، ثبت نام خبرنامه و … هزینه پرداخت می کند.
نقطه قوت این روش قیمت گذاری این است که سفارش دهنده آگهی تنها در ازای حصول نتایج موردنظرش هزینه پرداخت می کند.

CPC  |  Cost per Click
CPC یا هزینه در ازای کلیک که به آن PPC هم گفته می شود، یک مدل قیمت گذاری است که بر اساس آن سفارش دهنده آگهی برای هر کلیکی که توسط کاربران روی تبلیغ نمایشی منتهی به وبسایت موردنظر انجام می شود، هزینه پرداخت می کند.

CPM  |  Cost per Mile
CPM یا پرداخت به ازای هزار یک مدل قیمت گذاری است که در آن تاثیر (impressions) تبلیغاتی خریداری می شود و سفارش دهنده آگهی در ازای تعداد دفعاتی که آگهی آنها برای 1000 تاثیر نمایش داده شده است، هزینه پرداخت می کند.

CPA  |  Cost per Action
CPA یا پرداخت به ازای سفارش که به آن پرداخت به ازای خرید هم گفته میشود، مجموع هزینه های یک کمپین تبلیغاتی تقسیم بر تعداد سفارشات دریافتی به واسطه کمپین است. از CPA برای مشخص کردن هزینه صرف شده برای به دست آوردن یک مشتری استفاده می شود.
پرداخت به ازای سفارش در کنار روش پرداخت به ازای تاثیر و پرداخت به ازای کلیک، نقطه شروع ارزیابی میزان تاثیرگذاری تبلیغات اینترنتی یک شرکت است و می تواند به عنوان معیاری برای مقایسه رسانه های تبلیغاتی و شاخصی برای تعیین میزان سودآوری تبلیغات اینترنتی برای یک کسب و کار است.

CRO  |  Conversion rate optimization
در بازاریابی اینترنتی، بهینه سازی نرخ تبدیل یا CRO، یک سیستم برای افزایش درصد بازدیدکنندگانی است که به مشتری تبدیل می شوند و عمل موردنظر را در سایت انجام می دهند. به عبارت دیگر بهینه سازی نرخ تبدیل روشی برای طراحی و خلق تجربه خوشایند برای بازدیدکنندگان یک وبسایت یا صفحه فرود با هدف افزایش درصد تبدیل بازدید کننده به مشتری است.

CPS  |  Cost Per Sale
CPS یا هزینه به ازای فروش یکی از شناخته شده ترین مدل های قیمت گذاری در آنلاین مارکتینگ است. در این شیوه سفارش دهنده آگهی برای هر فروش که مستقیما از تبلیغات حاصل شده، هزینه یا پورسانت پرداخت می کند. بیشتر پلن های مشارکتی بر اساس این مدل طراحی می شوند.

CPT  |  Cost Per Transaction
CPT یا هزینه در ازای تراکنش مالی به مدلی از پرداخت در تبلیغات آنلاین گفته می شود که هزینه ها بر مبنای تعداد تراکنش های مالی، سفارشات و یا خرید کاربران انجام می شود. این مدل پرداخت مشابه CPA است که در آن سفارش دهنده آگهی تنها در صورت انجام عمل موردنظر توسط کاربر هزینه پرداخت می کند.

CPL  |  Cost Per Lead
CPL یا هزینه در ازای هدایت، یک مدل پرداخت است که در آن میزان پرداختی به انتشاردهنده آگهی بر مبنای کلیک بازدیدکنندگان روی بنر تبلیغاتی و ورود به وبسایت سفارش دهنده آگهی صورت می گیرد. انتشار دهنده آگهی تنها در صورتی هزینه دریافت می کند که بازدیدکننده با پرکردن فرم ثبت نام یا پرکردن فرم سفارش محصول موردنظر به عنوان کاربر هدایت شده شناخته شود.

CPE  |  Cost Per Engagement
CPE یا هزینه در ازای اشتغال زمانی کاربران یک مدل پرداخت در تبلیغات آنلاین است که میزان ارزش درگیر شدن کاربران با عنوان تجاری یک شرکت را اندازه گیری می کند. این مدل مشابه CPM که انتشاردهنده آگهی برای تعداد بازدیدهایی که از صفحات انجام می دهد، هزینه دریافت می کند، مدل تبلیغاتی برای معرفی و شناساندن برند است که در واکنش به تبلیغات ویدیویی و موبایل طراحی شده است. این مدل معتقد است زمانی که کاربران برای دیدن یک ویدیوی تبلیغاتی یا آگهی های موبایل صرف می کنند در مقایسه با میزان تاثیر که پیش تر به آن اشاره کردیم از ارزش بیشتری برخوردار است حتی اگر خرید و یا تبدیلی صورت نگیرد.

CPI  | Cost Per Impression
CPI یا هزینه در ازای تاثیر یک مدل پرداخت هزینه تبلیغات آنلاین است که در آن سفارش دهنده آگهی در ازای هربار نمایش آگهی یا وبسایت موردنظر به مشتریان بالقوه به نمایش دهنده آگهی هزینه پرداخت می کند. در این مدل پرداخت بازدیدکنندگان نباید لزوما روی آگهی کلیک کنند.

• تبدیل (Conversion)
زمانی که بازدیدکننده عمل موردنظر را هنگام بازدید از وبسایت شما انجام دهد، یک تبدیل صورت گرفته است. عمل موردنظر می تواند خرید، عضویت، دانلود و یا ثبت نام برای خبرنامه باشد.

• تاثیر (Impressions)
اصطلاح تاثیر به دفعاتی اشاره دارد که آگهی یک شرکت برای جامعه هدف نمایش داده می شود. این اصطلاح ممکن است در مورد یک وبسایت و مجموع تعداد دفعات نمایش صفحات آن نیز استفاده شود. برای مثال یک بازدید کننده می تواند از 5 صفحه یک وبسایت بازدید کند که نتیجه آن تولید 5 تاثیر خواهد بود.

یک دیدگاه بنویسید